Szkoła Językowa Tongue Tamers

Menu
15 Lip 2016

CENTRUM EDUKACYJNE SENSUS

Mamy ogromny zaszczyt współpracować z Centrum Edukacji Sensus. Jest to firma szkoleniowa , która łączy edukację

i rozwój osobisty. Stworzyli innowacyjną, profesjonalną i bardzo przyjazną metodę podnoszenia efektywności pracy

umysłowej i uczenia się. Co roku w ich kursach biorą udział tysiące dzieci, młodzieży i dorosłych. Dla każdej z grup

wiekowych jest przygotowany odrębny program.

Sensus specjalizuje się w technikach stymulujących rozwój umysłowy i umiejętności potrzebnych w nauce,

doskonalących umiejętności uczenia się,technik efektywnego uczenia się, oraz co za tym idzie techniki pracy

umysłowej

Dzięki takim warsztatom nasi kursanci :

szybciej będą się uczyć języka obcego

poradzą sobie z lekturami

zdobędą umiejętności pracy w grupie

uwierzą w swoje umiejętności

zmniejszą stres związany ze szkoła

zwiększą swoją motywacje do szkoły

odkryją dla siebie właściwe metody nauki

nauczą się jak uczyć się skutecznie

zmniejszą swój codzienny stres

będą mieli satysfakcję ze swoich działań

 

Metody, które wykorzystywane są podczas warsztatów to :

zabawy edukacyjne

zajęcia grupowe i indywidualne

autorskie skrypty dostosowane do poziomu edukacji oraz wieku

ćwiczenia słowne
zagadki

ćwiczenia relaksacyjne

testy sprawdzające tempo czytania i poziom zrozumienia na każdym etapie treningu

praca z książką wykorzystywane metody i narzędzia: Google Classroom, mapy myśli wg T. i B. Buzana, Quick Draw, Auto Draw, One Note, Textize MindMap

metoda kinezjologii edukacyjnej dr Paula Dennisona i treningu sensorycznego

uważność, wizualizacja i relaksacja (elementy “Uważność i spokój żabki”)

 

Ponadto głównym celem zajęć ( indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych) jest :

Rozpoznanie potrzeb i predyspozycji (m. in. ankieta preferencji poznawczych)

Sprecyzowanie celów

Zaplanowanie działań (szyty na miarę program i czas jego realizacji dostosowany do możliwości)

 Realizacja – trening wybranych zdolności oraz opanowanie wybranych technik i narzędzi, stały dostęp do

dodatkowych materiałów poprzez Google Classroom, w przypadku zajęć z dziećmi, Rodzice dostają regularne

sprawozdania

Podsumowanie efektów i ustalenie wytycznych do dalszego rozwoju

Podsumowując łączenie przyjemne z pożytecznym 🙂