Szkoła Językowa Tongue Tamers

Menu

kl. 1-2 – Bystrzaki

Dzieci wkraczają w świat nieograniczonych możliwości umysłu oraz kreatywności wraz z rodziną sympatycznych Strusi

Wielozmysłowy trening kreatywności

twórcze myślenie

kojarzenie

wykorzystywanie wyobraźni w nauce

szybkość i giętkość myślenia

  • Doskonalenie zdolności poznawczych, odpowiadających za sprawność uczenia się:

- koncentracja,

- pamięć (w tym mnemotechniki)

- czytanie (wspieranie procesu nauki czytania, w tym czytania całościowego)

- notowanie (m. in. mapy myśli)

  • Sprawność umysłowa

- gimnastyka umysłu

- zagadki logiczne

- zadania na myślenie

kl. 3-4 - Podróż edukacyjna

Dzieci odbywają podróż po świecie, pomagając dwójce bohaterów w rozwiązywaniu zagadek i wykonywaniu trudnych

zadań. Kurs pomaga w przekroczeniu progu 3 / 4 klasa.

koncentracja – trening umysłowy

pamięć – w tym mnemotechniki ułatwiające opanowanie różnych rodzajów informacji

notowania – notatki kreatywne (w tym mapy myśli)

czytanie – wprowadzenie do czytania ze wskaźnikiem, zrozumienie i praca z różnymi tekstamiprzygotowują się do większej samodzielności w nauce

kl. 5-6 - Kreatywna nauka

Dzięki kursowi dzieci podnoszą wiarę w siebie jako uczniów i przekonują się jaki potencjał w nich tkwi. To bardzo

motywuje do nauki.

czytanie – szybkie czytanie ze wskaźnikiem, zrozumienie i praca z tekstem

koncentracja – trening umysłowy

pamięć – w tym mnemotechniki ułatwiające opanowanie różnych rodzajów informacji

notowania – notatki kreatywne (w tym mapy myśli)

kl. 7-8 i gimnazjum - Twórcze wkuwanie

Dzięki kursowi dzieci potrafią wykorzystać w procesie uczenia się swoje mocne strony, co znacznie poprawia

efektywność nauki. Widząc swoje sukcesy, mają większą motywację do nauki i rozwoju.

czytanie – szybkie czytanie ze wskaźnikiem, zrozumienie i praca z tekstem

organizacja i planowanie pracy umysłowej

koncentracja – trening umysłowy

pamięć – w tym mnemotechniki ułatwiające opanowanie różnych rodzajów informacji

notowania – notatki kreatywne (w tym mapy myśli)

szkoła średnia - Efektywna nauka

Młodzież nabywa umiejętności dostosowania technik uczenia się do swojego indywidualnego stylu przyswajania

informacji, co pozwala zaoszczędzić czas i podnieść skuteczność uczenia się

czytanie – szybkie czytanie ze wskaźnikiem, zrozumienie i praca z tekstem

organizacja pracy umysłowej

planowanie nauki (w tym przygotowanie do egzaminów)

koncentracja – trening umysłowy

pamięć – w tym mnemotechniki ułatwiające opanowanie różnych rodzajów informacji

notowania – notatki kreatywne (w tym mapy myśli)

dorośli - Efektywna praca umysłowa

Uczestnicy treningu czują wyraźnie poprawę swojej sprawności umysłowej. Osoby uczące się widzą znaczny wzrost

efektywności nauki (zarówno studenci, jak i osoby starsze uczestniczące w kursach, lekcjach języków obcych i

innych). Osoby pracujące skuteczniej radzą sobie z zadaniami wymagającymi skupienia, zapamiętywania, szybkiego

podejmowania decyzji, pracy z tekstami, prezentowania i innymi.

czytanie – szybkie czytanie ze wskaźnikiem, zrozumienie i praca z tekstem

koncentracja – trening umysłowy

pamięć – w tym praktyczne wykorzystanie mnemotechnik

notowania – notatki kreatywne (w tym mapy myśli)

planowanie i organizacja pracy umysłowej

seniorzy - Gimnastyka Umysłu

Wielozmysłowy trening koncentracji uwagi, pamięci i kojarzenia, stymulujący procesy

myślowe potrzebne w życiu codziennym. Wsparty inspirującym treningiem kreatywności,

który podnosi szybkość i elastyczność myślenia.

Program stworzony w oparciu o nowe badania neurobiologiczne.

Uwzględnia zarówno pracę z osobami, które chcą opóźnić procesy starzenia się mózgu, jak i

tymi, które pragną poprawić jego pracę, gdyż zauważają lekkie obniżenie sprawności

umysłowej, także spowodowane uszkodzeniem mózgu (początek demencji/otępienia, w tym

choroby Alzheimera, niewielkie ubytki po wylewach i zatorach mózgu oraz inne)

Twój język potrzebuje ujarzmienia także w innych dziedzinach? Po raz kolejny my to wiemy :)! Tongue Tamers powołał do życia CENTRUM EDUKACYJNE:) Kursy i szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W skład Centrum Edukacyjnego wchodzi: Szybkie czytanie i techniki zapamiętywania we współpracy z firma SENSUS :) Eksperymenty prowadzone w języku angielskim Kurs językowy  przygotowawczy do egzaminu ósmoklasisty 2019 :) Kurs językowy przygotowawczy do matury 2019:) Intensive summer course for adults Theatre Laboratory  

Jak każdy zapewne wie , znajomość Języków obcych jest bardzo pomocna  :) Jednym z współcześnie głównych , najpopularniejszych językiem świata jest angielski :) większość naszych kursantów doszkala swój warsztat właśnie z tego języka. W wielu artykułach jest wspomniane ,iż właśnie ten język jest językiem nauki, biznesu, dyplomacji.  Z Nami jest łatwy do opanowania:) rzeczowniki nie mają zmiennych końcówek, czasowniki są praktycznie takie same we wszystkich osobach. Nasze kursy dla dzieci zostały opracowane w taki sposób , aby umożliwiały rozwijanie wszystkich sprawności językowych.Stosujemy najskuteczniejsze metody nauki:) Dzieci podczas naszych kursów komunikują się w języku angielskim bez stresu, uruchamiamy i rozwijamy wyobraźnię i popychamy do samodzielnego i twórczego myślenia :) Bardzo często wykorzystujemy tablicę interaktywną, dzięki której w bardzo szybki sposób dzieci przyswajają wiedzę :)Ponadto  materiały multimedialne, autentyczne nagrania, realne scenki w sklepie, restauracji, czy na lotnisku, a także liczne gry i zabawy pomagają uczniom opanować praktyczną umiejętność posługiwania się językiem obcym, oraz zrozumieć kulturę Wielkiej Brytanii. Oczywiście dzieci podzielone są na odpowiednie grupy wiekowe , oraz są przypisywani do grup odpowiadających ich poziomowi znajomości języka. Zajęcia prowadzone są w nowoczesnych, klimatyzowanych salach przez wykwalifikowanych lektorów, którzy mają wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi. Serdecznie zapraszamy :)

Uczniowie ósmych klas , w tym roku przed Wami ogromne wyzwanie ! dlaczego ? odpowiedz jest bardzo prosta,

ponieważ w tym samym dniu i o tej samej godzinie dwa roczniki ( ósmoklasisci oraz uczniowie 3 klas gimnazjum)

rozpoczną " wyścig " o miejsce w szkołach średnich. Gra jest warta świeczki , dlatego też ten egzamin jest tak ważny!

Ponadto poziom egzaminu będzie zdecydowanie wyższy niż w poprzednich latach !

Cel kursu - zdanie egzaminu z jak najlepszym wynikiem , bez użycia stresu

Oferujemy :

- rozwijamy umiejętności rozumienia ze słuchu

- ćwiczymy znajomości funkcji językowych oraz środków językowych

- szkolimy z wypowiedzi pisemnej ( tutaj kładziemy nacisk na spójność i logikę wypowiedzi, tak jak wyżej wspomnieliśmy dbamy o to aby kursant używał funkcji językowych oraz środków językowych )

Z Nami egzamin masz w kieszeni :)

Każdy z Nas to przechodził i doskonale zdajemy sobie sprawę , że perspektywa egzaminu maturalnego z Języka angielskiego  może spędzać Ci sen z powiek.

Natomiast mamy na to rozwiązane :) my Ci pomożemy :) dobrze trafiłeś ! dajemy Ci gwarancję zdania matury !

z Nami nie masz się o co martwić my Ci pomożemy :)

Przygotujemy Ciebie ( twoje dziecko ) tak, że możesz być pewien ,że majowy egzamin będzie tylko czystą formalnością.

Główny cel - zdanie matury!

Co robimy :

Na poziomie podstawowym podczas przygotowania do części ustnej będziemy omawiać, powtarzać i utrwalać: -umiejętność prowadzenia rozmów sterowanych -oraz rozmów na podstawie ilustracji. Jeżeli chodzi o program  do części pisemnej na poziomie podstawowym będziemy skupiać się na: -rozwijaniu umiejętności rozumienia ze słuchu,wywiady i rozmowy ,komunikaty  instrukcje, oraz teksty narracyjne, -tekstu czytanego , takich jak : teksty informacyjne;teksty publicystyczne teksty literackie, -oraz co za tym idzie redagowanie prostych tekstów użytkowych krótki tekst użytkowy  pocztówka (np. z wakacji do rodziców), notatka (np. do współlokatora), ankieta, ogłoszenie (np. w sprawie zagubionej rzeczy), zaproszenie (np. na imprezę) dłuższy tekst użytkowy list formalny (np. do dyrektora szkoły) bądź nieformalny (np. do kolegi). Z kolei zajęcia przygotowujące do matury ustnej na poziomie rozszerzonym będą miały na celu wykształcenie umiejętności: -przeprowadzenia rozmowy z egzaminatorem,na podstawie materiału stymulującego, krótkie fragmenty tekstu;przysłowia ,zdjęcia i komiksy;wykresy, diagramy i tabele;nagłówki prasowe i tytuł, -zaprezentowania jednego z dwóch tematów oraz przeprowadzenia dyskusji z osobą egzaminującą. Przygotowania do części pisemnej na poziomie rozszerzonym opierać się będzie na doskonaleniu umiejętności: -rozumienie ze słuchu -rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych -stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych,tłumaczenie fragmentów zdań,transformacje zdań,słowotwórstwo; -uzupełnianie luk stosowania struktur leksykalno-gramatycznych,a także redagowania dłuższego tekstu. -pisanie dłuższego tekstu opis,opowiadanie,list,recenzja (np. filmu lub książki),rozprawka


Twoje postępy będą na bieżąco analizowane przez naszych lektorów oraz metodyka :)

Jak zapewne większość z Nas wie dzieci w wieku przedszkolnym chętnie zdobywają nowe umiejętności i są ciekawe świata, możemy rzec,że są Małymi Odkrywcami :)Owi Odkrywcy bardzo szybko przyswajają sobie informacje. Nic więc dziwnego, że wielu rodziców decyduje się na nasze kursy Play & Say , Say& Play :) W Naszej Szkole podstawowym elementem każdej lekcji angielskiego jest zabawa :) ponieważ wychodzimy z założenia,że nauka powinna być przyjemnością:) U Nas podczas zajęć dzieci wykonują różne czynności. Lektorki , które prowadzą zajęcia starają się zaangażować wszystkie zmysły dziecka, z tego powodu dużą popularnością w Naszej placówce cieszą się gry i zabawy, podczas których dzieci naśladują nauczyciela, wykonują polecenia i mogą wykazać się kreatywnością. Kładziemy ogromny nacisk na interakcje i faktyczne posługiwanie się językiem.Planując zajęcia uwzględniamy przede wszystkim możliwości Naszych dzieci, które swoją drogą są nieograniczone :) Tak jak wcześniej wspomnieliśmy głównymi elementami zajęć językowych są gry i zabawy :) Natomiast Nasze gry ne opierają się na rywalizacji , ponieważ jesteśmy daleko od tego aby wywoływać poczucie stresu, ponieważ wiemy to z autopsji,że gorycz przegranej może popsuć humor i nastawienie:( Dlatego też podczas zajęć wykorzystujemy bajki i proste historyjki:) Jeżeli dzieci nie rozumieją wszystkich słów, bądź znajomości opowiadanych historii wykorzystujemy pomoc edukacyjną w postaci kolorowych ilustracji, one pomagają w nadążaniu za rozwojem akcji. Poprzez kontakt z dłuższymi formami dzieci oswajają się z brzmieniem zdań w języku angielskim i mimochodem przyswajają sobie pożądany akcent, a przecież o to Nam chodzi :)

SMART ALCHEMIST Dzięki eksperymentowaniu Nasze Dzieci stają się Odkrywcami:) łączymy przyjemne z pożytecznym :) Dzieci uwielbiają wykonywać eksperymenty. Co badają? Wodę, piasek, mąkę, mydło, podłogę, pilot, swoją stopę, patyczki, kamyczki… Można wyliczać w nieskończoność! Mają mnóstwo pytań i zagadek, a do tego ogromną wyobraźnię, by próbować (na swój sposób) je rozwiązać.My im w tym tylko pomagamy :) Nasze eksperymenty uczą, bawią, kształtują charakter, uwydatniają zdolności i umiejętności , oraz co ważne rozwijają inteligencję :)Oczywiście prowadzone są one w Języku angielskim :)

Dlaczego takie warsztaty ? ponieważ teatr ma duże znaczenie dla rozwoju wyobraźni, kreatywności, motywacji i inspiracji Dziecko dzięki niemu może łatwiej rozpoznawać stany emocjonalne zarówno innych ludzi, jak i swoje, łatwiej wyrażać emocje w różnych sytuacjach. Zaznajamia się ono także z różnymi postawami ludzkimi, uczy tolerancji oraz szacunku dla tego, co nie do końca znajome i odmienne. Dla starszych dzieci to wspaniała okazja do wzbogacenia wiedzy na temat popularnych utworów literackich. Głównymi prowadzącymi będą: Pani Elyssa skoŃczyła University of Queensland , australijska państwowa uczelnia założona w roku 1909 i uważana za czołową tego typu instytucję w stanie Queensland. Głównym kierunkiem była teatralizacja i reżyseria. Na swoim koncie ma bardzo dużo zrealizowanych projektów teatralnych. Pani Elyssa charakteryzuje się ogromnymi chęciami i zaangażowaniem do szkolenia się w zakresie metodyki nauczania .Stwarza przyjazny dystans. Motywuje i coaching-uje. Ponadto niekwestionowany zmysł kulturowy. Jest uzdolniona muzycznie, gra na skrzypcach i gitarze :) Zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 13 lat Pod koniec semestru wystawimy profesionalny spektakl na deskach teatru , tudzież deskach domu kultury :) serdecznie zapraszamy :) Pamiętajmy teatr oddycha światem !

Chcecie wiedzieć, co zrobić, żeby w końcu nauczyć się Języka obcego? Kluczem do sukcesu jest wyjście ze strefy komfortu, pokonanie lęku, zwalczenie wiele obaw, czyli zapisanie się na Nasz kurs:) Obiecaliśmy Wam skuteczne, autorskie metody okiełznania języków i danego słowa zamierzamy dotrzymać, w dużej mierze dzięki wykwalifikowanej kadrze lektorów  posiadających certyfikaty Cambridge i mogących pochwalić się wyszkoleniem wielu laureatów konkursów językowych. Kursy prowadzone są przez świetnych lektorów, którzy czerpią ogromną radość z tego, że mogą uczyć innych:). Zarażają entuzjazmem :) który udziela się kursantom :) , a nauka przynosić efekty! Już dziś możemy Wam zaoferować miedzy innymi: Kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia w niewielkich, kameralnych grupach od 3 do 8 osób. Zajęcia indywidualne, również z dojazdem do kursanta. Duety Theatre Labolatory Eksperymenty Kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge, gimnazjalnych, maturalnych, KET, PET, FCE, CAE,CPE Business English - dostosowany bezpośrednio do kursanta Korzystamy z aplikacji Quizlet, pozwalającej w przyjemny i efektywny sposób uczyć się i powtarzać słownictwo. Dążymy do biegłego władania: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim , szwedzkim oraz  polskim :)  

Jako nowoczesna Szkoła , dbająca o najwyższy poziom jakości i satysfakcji wychodzimy naprzeciw potrzebom Naszych klientów, którzy są ambitni oraz sfokusowani na cel :) Dla Nich właśnie stworzyliśmy ofertę weekendową:) Zapraszamy do TT po dodatkową dawkę językowego profesjonalizmu:)

Mamy ogromny zaszczyt współpracować z Centrum Edukacji Sensus. Jest to firma szkoleniowa , która łączy edukację i rozwój osobisty. Stworzyli innowacyjną, profesjonalną i bardzo przyjazną metodę podnoszenia efektywności pracy umysłowej i uczenia się. Co roku w ich kursach biorą udział tysiące dzieci, młodzieży i dorosłych. Dla każdej z grup wiekowych jest przygotowany odrębny program. Sensus specjalizuje się w technikach stymulujących rozwój umysłowy i umiejętności potrzebnych w nauce, doskonalących umiejętności uczenia się,technik efektywnego uczenia się, oraz co za tym idzie techniki pracy umysłowej Dzięki takim warsztatom nasi kursanci : szybciej będą się uczyć języka obcego poradzą sobie z lekturami zdobędą umiejętności pracy w grupie uwierzą w swoje umiejętności zmniejszą stres związany ze szkoła zwiększą swoją motywacje do szkoły odkryją dla siebie właściwe metody nauki nauczą się jak uczyć się skutecznie zmniejszą swój codzienny stres będą mieli satysfakcję ze swoich działań   Metody, które wykorzystywane są podczas warsztatów to : zabawy edukacyjne zajęcia grupowe i indywidualne autorskie skrypty dostosowane do poziomu edukacji oraz wieku ćwiczenia słowne zagadki ćwiczenia relaksacyjne testy sprawdzające tempo czytania i poziom zrozumienia na każdym etapie treningu praca z książką wykorzystywane metody i narzędzia: Google Classroom, mapy myśli wg T. i B. Buzana, Quick Draw, Auto Draw, One Note, Textize MindMap metoda kinezjologii edukacyjnej dr Paula Dennisona i treningu sensorycznego uważność, wizualizacja i relaksacja (elementy “Uważność i spokój żabki”)  

Ponadto głównym celem zajęć ( indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych) jest :

Rozpoznanie potrzeb i predyspozycji (m. in. ankieta preferencji poznawczych) Sprecyzowanie celów Zaplanowanie działań (szyty na miarę program i czas jego realizacji dostosowany do możliwości)  Realizacja – trening wybranych zdolności oraz opanowanie wybranych technik i narzędzi, stały dostęp do dodatkowych materiałów poprzez Google Classroom, w przypadku zajęć z dziećmi, Rodzice dostają regularne sprawozdania Podsumowanie efektów i ustalenie wytycznych do dalszego rozwoju Podsumowując łączenie przyjemne z pożytecznym :)

W naszej szkole organizujemy weekendowe kursy języka angielskiego oparte na technikach szybkiego uczenia się i zapamiętywania. Oferujemy nowatorski program nauki języka angielskiego stworzony we współpracy z trenerem technik szybkiego uczenia się, dzięki któremu nauka jest dużo bardziej efektywna, a jej efekty trwalsze.